O mne

Som Ing. Jana Martišková a dlhodobo sa profesionálne venujem spracovaniu účtovníctva pre rôzne typy spoločností. Na základe mojich skúseností v iných podnikateľských subjektoch som sa rozhodla pracovať odlišným spôsobom.

Mnou spracovávané účtovníctvo, ktoré Vám odovzdám je v takom stave, že v prípade kontroly nie je potrebné nič dopĺňať, dokončovať. Ponúkam skutočnú  spoluprácu (nielen na papieri) pri akomkoľvek jednaní s daňovým úradom a inými kontrolnými inštitúciami.

Poskytujem komplexné služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, daní, miezd v zmysle platnej legislatívy, účtovného a ekonomického poradenstva podľa Vašich individuálnych požiadaviek.

Uprednostňujem kvalitu práce pred kvantitou klientov, pretože keď je veľa klientov, práce, nastupujú chyby, čo sa môže odzrkadliť na kvalite práce.

Mojou prioritou je individuálny prístup ku klientovi a spokojnosť klienta. Spracovanie účtovníctva vykonávam v účtovnom software od spoločnosti Kros, a.s..