Spracovanie daní

Komplexné služby v oblasti spracovania daní:

  • Výkaz DPH
  • Súhrnné výkazy k DPH
  • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
  • Daň z nehnuteľnosti
  • Daň z príjmov PO, FO