Mzdy a personalistika

Komplexné služby v oblasti miezd a personalistiky:

  • Kompletné spracovanie miezd
  • Vystavenie a doručovanie prihlášok a odhlášok do poisťovní
  • Ročné zúčtovanie dane
  • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
  • Vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd a ostatných dokladov z oblasti personalistiky