KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI JEDNODUCHÉHO A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA, DANÍ, MIEZD. ÚČTOVNÉ A EKONOMICKÉ PORADENSTVO. 

KONTAKTUJTE NÁS

Ponuka služieb

Podvojné účtovníctvo

Hlavná kniha, Kniha analytickej evidencie, Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, Výročná správa spoločnosti

Jednoduché účtovníctvo

Peňažný denník, Pokladničná kniha, Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Výkaz o majetku a záväzkoch.

PERSONÁLNE PORADENSTVO A DANE

Poradenstvo v oblasti personálnej agendy, Daňové poradenstvo v oblasti jednotlivých druhov daní.

Daňové priznania, DPH

Daň z príjmov PO, FO – typ A,B, Daň z pridanej hodnoty, Daň z MV, Daň z nehnuteľnosti.

Mzdy

Externé spracovanie miezd zamestnancov, Pracovné zmluvy, dohody, Ročné zúčtovanie dane.

Zastupovanie pri daňových kontrolách

Zastupovanie klientov pri daňových kontrolách, pred sociálnou a zdravotnou poisťovňou.