Ostatné služby

Ostatné služby:

  • Zastupovanie klientov pri danových kontrolách, pred sociálnou a zdravotnou poisťovňou na základe splnomocnenia
  • Vymáhanie pohľadávok písomnou formou, výpočet úrokov z omeškania