Účtovníctvo

Komplexné služby v oblasti vedenia účtovníctva:

  • Vedenie podvojného účtovníctva
  • Vedenie jednoduché účtovníctva
  • Kontrola vstupných dokladov po formálnej stránke, na ich základe vyhotovovanie účtovných dokladov, predkontácia a zaevidovanie v účtovnom SW
  • Prehľady o pohľadávkach a záväzkoch podľa požiadaviek zákazníka